Kto może być operatorem wózka widłowego?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają, jaka osoba może być operatorem wózka widłowego. Bardzo ważne jest spełnienie podstawowych wymogów, aby użytkowanie wózka nie stanowiła zagrożenia w miejscu pracy.

Operator wózka widłowego musi posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie. Poza tym wymagane jest ukończenie kursu składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Koniecznie należy zdać egzamin, na podstawie którego wydawane jest uprawnienie do obsługi wózków. Wskazane jest także posiadanie prawa jazdy kat. B. Kandydat na operatora musi przejść badania psychotechniczne, które potwierdzą brak przeciwwskazań do obsługi pojazdu.

Sam pracodawca musi zadbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas obsługi wózka widłowego. Wymagane jest także przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, które przybliżą pracownikom zasady BHP, instrukcje obsługi maszyn i prawidłowe użytkowanie wózków. To pracodawca jest odpowiedzialny za dobry stan techniczny wózków.

Śrubokręty izolowane z wymiennymi końcówkami kompleksowe usługi energetyczne