Rodzaje uprawnień na wózki widłowe

Do obsługi wózków, które wymagają pracy mięśni, nie potrzeba specjalnych zezwoleń. Natomiast prowadzenie wózków widłowych z napędem silnikowym, wymaga odpowiednich uprawnień.

Uprawnienia na wózki widłowe mogą przyjąć formę imiennego zezwolenia, które wydaje zakład pracy. Może być to również zaświadczenie kwalifikacyjne, którego wydawaniem zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego, a w rzadkich przypadkach także książka operatora.

Imienne zezwolenie na prowadzenie wózków z napędem silnikowym obowiązuje wyłącznie na terenie danego zakładu. By zdobyć takie pozwolenie, pracownik musi przejść odpowiedni kurs, który kończy się egzaminem wewnętrznym przed komisją. W przypadku zmiany miejsca pracy, należy przedstawić zaświadczenia z poprzedniej firmy.

Zaświadczenie kwalifikacyjne obowiązuje już na obszarze całego kraju. Taki dokument nie ma upływającego terminu ważności. Ośrodek szkoleniowy opracowuje program, a Urząd Dozoru Technicznego musi go zatwierdzić. Ostatnim etapem jest egzamin zewnętrzny, składający się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej.

http://akom.com.pl/oferta/kamery-montaz-kamer/